Vår historie

1974 startet BP satsning på gassutstyr i Norge under navnet BP Gastronikk i selskapets gassavdeling. Allerede den gang var Tore Olav Sønju med. Etter en forsiktig start den første perioden så ble satsingen større i 1976, med mer fokus på storhusholdning. I 1978 kom også Rudi Becsan med i selskapet. Da Rudi Becsan kom med ble satsningen på kjøkken enda mer spisset da han har bakgrunn som konditor/kokk/stuert/markedsføring. Omtrent samtidig endret BP gastronikk navn til Norol Gastronikk. Denne satsningen varte til ut 1979, da Norol besluttet å avvikle sin satsning på dette området. I perioden som var gått fra 1974 -1979 så hadde gassrelatert utstyr festet sitt grep i markedet og behovet for en kunnskapsleverandør av dette var veldig tydelig. Derfor besluttet Tore Olav Sønju og Rudi Becsan å fylle dette ved å etablere Multi Storkjøkken AS 1. mai 1980.

Multi Storkjøkken AS utvikling:

Fra starten så holdt Multi fortsatt til i Norols lokaler i Fred Olsens Gt 5, Oslo. Etter ca 1 år så vokste man ut av dette og flyttet til Lierskogen. I 2019 vokste man ut av dette også, og flyttet til Hvaldstad. Siden den gang har mange kunder nytt godt av kunnskapen de og de ulike ansatte tilknyttet selskapet har gitt. Ikke minst har de i rikelig monn delt sin kunnskap med så vel kunder som med konkurrenter. Med viktige verv i  BFSN (Bransjeforening For Storkjøkkenleverandører i Norge) med bla. gasskurs og teknisk komite. Etter 33 års vellykket drift besluttet Tore og Rudi å selge bedriften så nye krefter kan bringe kunnskapen videre. Per Smith-Meyer og Edmund Eriksen overtok 01.01.2013. Siden 01.01.2013 har vi beholdt de gode gassproduktene og kunnskapen om disse samt tilført nye kvalitetsleverandører og ny kunnskap. Etter det har vi vokst ut av lokalene på Hvalstad, og vi befinner oss nå på Nesbru. Med et nytt og stort showrom er vi klare til å ta i mot nye og gamle kunder.

Våre samarbeidspartnere

Et utvalg av våre samarbeidspartnere