1974 startet BP satsning på gassutstyr i Norge under navnet BP Gastronikk i selskapets gassavdeling. Allerede den gang var Tore Olav Sønju med. Etter en forsiktig start den første perioden så ble satsingen større i 1976, med mer fokus på storhusholdning. I 1978 kom også Rudi Becsan med i selskapet. Da Rudi Becsan kom med ble satsningen på kjøkken enda mer spisset da han har bakgrunn som konditor/kokk/stuert/markedsføring. Omtrent samtidig endret BP gastronikk navn til Norol Gastronikk. Denne satsningen varte til ut 1979, da Norol besluttet å avvikle sin satsning på dette området. I perioden som var gått fra 1974 -1979 så hadde gassrelatert utstyr festet sitt grep i markedet og behovet for en kunnskapsleverandør av dette var veldig tydelig. Derfor besluttet Tore Olav Sønju og Rudi Becsan å fylle dette ved å etablere Multi Storkjøkken AS 1. mai 1980.

Multi Storkjøkken AS utvikling

Fra starten så holdt Multi fortsatt til i Norols lokaler i Fred Olsens Gt 5, Oslo. Etter ca 1 år så vokste man ut av dette og flyttet til Lierskogen. I 2019 vokste man ut av dette også, og flyttet til Hvaldstad.

1. mai 1980 startet Tore Olav Sønju og Rudi Becsan Multi Storkjøkken AS da Norol besluttet å legge ned sin satsning på storkjøkkenmarkedet. Tore og Rudi besluttet, med 50 % eierandel hver, å inngå partnerskap i selskapet Multi Storkjøkken AS. Siden den gang har mange kunder nytt godt av kunnskapen de og de ulike ansatte tilknyttet selskapet har gitt. Ikke minst har de i rikelig monn delt sin kunnskap med så vel kunder som med konkurrenter. Med viktige verv i  BFSN (Bransjeforening For Storkjøkkenleverandører i Norge) med bla gasskurs og teknisk komite. Etter 33 års vellykket drift besluttet Tore og Rudi å selge bedriften så nye krefter kan bringe kunnskapen videre. Per Smith-Meyer og Edmund Eriksen overtok 01.01.2013

Siden 01.01.2013 har vi beholdt de gode gassproduktene og kunnskapen om disse samt tilført nye kvalitetsleverandører og ny kunnskap. Bedriften fremstår nå som en totalleverandør.

Per Smith-Meyer
Per Smith-MeyerStyreformann / Partner
Jobbet innen hotell og restaurant bransjen siden 1981. Først som servitør, hovmester, restaurantsjef på mange større og mindre steder og til slutt som daglig leder/eier.

Har siden 1995 jobbet innen storkjøkken bransjen i diverse firmaer som ; Huma Catering Service (nå Norrøna Oslo), Rational Norge/Myhrvold Storkjøkken, Metos, Convect, Riise Prosjekt og nå Multi Storkjøkken.
Har hatt både mindre og store prosjekter innen HORECA og Convenience.

Vant til å jobbe i konseptutviklings grupper og sterk på gjennomføring av leveranser/prosjekter.

Edmund Eriksen
Edmund EriksenDaglig leder / Partner
Jobbet innen hotell og restaurantbransjen siden 1985, som kokk, kjøkkensjef og daglig leder.

Har siden 1997 jobbet i storkjøkkenbransjen med 3 år i Rational Norge AS, deretter 13 år i Metos AS med varierende oppgaver, hvor de siste årene var som salgssjef med fokus på samarbeidskunder, spesialprosjekter og prosjektering salg.

Stort produkt spekter med fokus de siste år på oppvask. Sterk på å avdekke behovene og finne løsningen kunden ønsker seg.